Hotline:

Chứng nhận ISO 22000

22/10/2019 08:39 AM

434

Anabio được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2005 cho lĩnh vực Sản xuất và kinh doanh sản phẩm Probiotics.

Tin liên quan