Hotline:

Chứng nhận ISO 22000

19/08/2019 04:52 AM

197

Anabio được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2005 cho lĩnh vực Sản xuất và kinh doanh sản phẩm Probiotics.

Tin liên quan

CHỨNG NHẬN KLEPT

19/08/2019 04:12 AM

CHỨNG NHẬN KLEPT

CHỨNG NHẬN GMP

15/08/2019 04:44 PM

CHỨNG NHẬN GMP