Menu

Tầm nhìn sứ mệnh

Xây dựng một doanh nghiêp với môi trường làm việc thân thiện

Sứ mệnh:

“BẢO VỆ SỰ SỐNG TRƯỜNG TỒN” Bằng các giải pháp bảo vệ sức khoẻ Thân & Tâm

TẦM NHÌN 2020:

Phát triển công ty: Trở thành “Tập đoàn số 1 thế giới về Bào tử lợi khuẩn có giá trị ít nhất là 1 tỷ USD”; Phát triển văn hóa: “Mỗi thành viên là đại sứ cho văn hóa và giá trị cốt lõi của LiveSpo”

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: CHÍNH - NHÂN – KIÊN – KỶ - NHIỆM – TIẾN

01

CHÍNH TRỰC: Trung thực, nói đúng sự thật, giúp người khác hiểu đúng sự thật; Chân thành, công tâm suy nghĩ, lời nói và quyết định

02

NHÂN ÁI: Chia sẻ và bao dung, biết ơn người giúp mình; Yêu thương, giúp đỡ đồng nghiệp, khách hàng, cộng đồng

03

KIÊN NHẪN: Kiên cường nỗ lực thực hiện tốt công việc, vượt qua thử thách mỗi ngày một tốt hơn; Kiểm soát cảm xúc, hoà ái xử lý vấn đề

04

Kỷ luật: Tuân thủ Nội quy, chính sách của Công ty; Nỗ lực hoàn thành những điều đã cam kết.

05

TRÁCH NHIỆM: Chịu trách nhiệm 100% với công việc, đã nói là làm, làm đến cùng; Suy nghĩ, hành động, thứ nhất vì Sứ mệnh, thứ 2 vì Đội nhóm, thứ 3 vì chính mình.

06

CẦU TIẾN: Tôi nỗ lực học hỏi từ mọi người; Tôi khát khao vươn lên từng ngày, để giỏi hơn chính mình.