Hotline:

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Toà nhà N03T5, khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Bán Hàng Nội Địa: manh@phoenik.vn

Bán Hàng Quốc Tế: Davis.chan@livespoglobal.com