Menu

Sản phẩm cho tiêu hóa

Nội dung giới thiệu sản phẩm

LiveSpo Preg – Mom

Thành Phần Trên 3 tỷ (3 x 10ˆ9) bào tử lợi khuẩn Bacillus clausii, Bacillus subtilis, Bacillus coagulans. Nước cất vừa đủ 5 ml. Công

LiveSpo Ovax

Bào tử lợi khuẩn hỗ trợ tăng cường đề kháng