Menu

Sản phẩm cho tiêu hóa

Nội dung giới thiệu sản phẩm

LiveSpo Clausy hộp 20 ống

Thành phần Bào tử lợi khuẩn Bacillus clausii 2 tỷ (2 x 10^9). Nước cất vừa đủ 5 mL. Công dụng Bổ sung lợi khuẩn,

LiveSpo Preg – Mom

Thành Phần Trên 3 tỷ (3 x 10ˆ9) bào tử lợi khuẩn Bacillus clausii, Bacillus subtilis, Bacillus coagulans. Nước cất vừa đủ 5 ml. Công

LiveSpo Ovax

Bào tử lợi khuẩn hỗ trợ tăng cường đề kháng