Menu

Tầm nhìn sứ mệnh

Xây dựng một doanh nghiêp với môi trường làm việc thân thiện

Sứ mệnh

“BẢO VỆ SỰ SỐNG TRƯỜNG TỒN” Bằng các giải pháp bảo vệ sức khoẻ Thân & Tâm.

TẦM NHÌN

Phát triển công ty trở thành tập đoàn số 1 thế giới về “Bào tử lợi khuẩn” có giá trị ít nhất là 1 tỷ USD”; Phát triển văn hóa: “Mỗi thành viên là đại sứ cho văn hóa và giá trị cốt lõi của LiveSpo”.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: CHÍNH - NHÂN – KIÊN – KỶ - NHIỆM – TIẾN

01

CHÍNH TRỰC: Trung thực, nói đúng sự thật, giúp người khác hiểu đúng sự thật; Chân thành, công tâm suy nghĩ, lời nói và quyết định.

02

NHÂN ÁI: Chia sẻ và bao dung, biết ơn người giúp mình; Yêu thương, giúp đỡ đồng nghiệp, khách hàng, cộng đồng.

03

KIÊN NHẪN: Kiên cường nỗ lực thực hiện tốt công việc, vượt qua thử thách mỗi ngày một tốt hơn; Kiểm soát cảm xúc, hoà ái xử lý vấn đề.

04

Kỷ luật: Tuân thủ Nội quy, chính sách của Công ty; Nỗ lực hoàn thành những điều đã cam kết.

05

TRÁCH NHIỆM: Chịu trách nhiệm 100% với công việc, đã nói là làm, làm đến cùng; Suy nghĩ, hành động, thứ nhất vì Sứ mệnh, thứ 2 vì Đội nhóm, thứ 3 vì chính mình.

06

CẦU TIẾN: Tôi nỗ lực học hỏi từ mọi người; Tôi khát khao vươn lên từng ngày, để giỏi hơn chính mình.