Menu

Tầm nhìn sứ mệnh

Xây dựng một doanh nghiêp với môi trường làm việc thân thiện

Sứ mệnh

LiveSpo tạo ra cuộc cách mạng về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bằng bào tử lợi khuẩn.

TẦM NHÌN

LiveSpo là công ty dược nền tảng số có doanh số 100tr USD, theo đó:

– Mỗi gia đình Việt Nam có một sản phẩm của LiveSpo.

– LiveSpo đứng top 10 về probiotics trên Amazon.com và Walmart.com, phân phối trên chuỗi US Walmart.

– LiveSpo là nơi mọi thành viên có cơ hội và được tạo điều kiện thực hiện ước mơ của mình.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

01

TẬN TÂM VỚI KHÁCH HÀNG:

– Tận dụng mọi cơ hội để lắng nghe người dùng và khách hàng nhằm cải tiến chất lượng

– Ra quyết định dựa trên lợi ích của người dùng và khách hàng

– Phục vụ để khách hàng nở nụ cười

02

CHẤT LƯỢNG XUẤT SẮC

– Cố gắng hoàn thành công việc vượt trên mong đợi

– Luôn đo lường để cải tiến

– Luôn có ít nhất 2 giải pháp cho 1 vấn đề

03

TRAO SỨC MẠNH

 – Bạn là lãnh đạo trong mọi việc bạn muốn làm.

– Tin tưởng và trao cơ hội cho đồng đội.

– Truyền cảm hứng và hỗ trợ đồng đội làm bằng được. 

04

THAY ĐỔI CUỘC CHƠI

 – Luôn phân tích dữ liệu để tìm cơ hội đột phá.

– Coi sự cố là cơ hội để tạo đột phá.

– Thích nghi nhanh với sự thay đổi.

05

CHÍNH TRỰC

– Nói đúng, làm đúng, ngay cả khi không có giám sát.

– Nói là làm, nếu không làm được thì báo lại để tìm giải pháp.

– Lắng nghe trọn vẹn, không phán xét.

06

KIÊN CƯỜNG

– Đã làm là làm đến cùng.

– Gặp khó thì tìm giải pháp và huy động nguồn lực để tìm giải pháp.