Menu

Văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng một doanh nghiêp với môi trường làm việc thân thiện

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

LiveSpo là môi trường hạnh phúc, nơi mọi thành viên có cơ hội và được tạo điều kiện thực hiện ước mơ của mình!

 LiveSpo global với sứ mệnh và tầm nhìn mang tầm vóc của người khổng lồ vươn ra thế giới, nên việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp luôn là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức. Chỉ có xây dựng và chia sẻ một văn hóa sống chuẩn mực, khát vọng và chuyên nghiệp xứng tầm thế giới, đậm đà bản sắc Việt Nam là phương cách tốt nhất giúp mỗi người LiveSpo hạnh phúc và thành công cùng với thành công của tổ chức ở tầm quốc tế. Mỗi ngày, từng thành viên của LiveSpo luôn cố gắng thay đổi chính mình theo giá trị cốt lõi của tổ chức để đủ sức vóc gánh vác sức mệnh “tạo ra cuộc cách mạng về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bằng bào tử lợi khuẩn”, bởi người LiveSpo nhận thức được “cần thay đổi chính mình trước khi muốn thay đổi thế giới”.

Cũng như nhiều tập đoàn lớn trên thế giới, LiveSpo luôn đặt tâm thế mỗi nhân viên là một khách hàng quan trọng, cho nên luôn “tận dụng mọi cơ hội lắng nghe khách hàng để cải tiết chất lượng”thường xuyên tổ chức các cuộc khảo sát định kỳ để từ đó điều chỉnh chất lượng tương tác công việc, cải thiện môi trường làm việc, gia tăng mức độ hài lòng của nhân viên, đánh giá khả năng thành công của nhân viên … hướng tới mỗi nhân viên đều hài lòng và hạnh phúc trên con đường thực hiện tầm nhìn của tổ chức để từ đó thực hiện ước mơ của cá nhân mình.

Với LiveSpo, mọi hoạt động văn hóa doanh nghiệp đều hướng tới mang lại giá trị tốt đẹp và sự hạnh phúc cho con người, đó chính là ý niệm chân chính và lương thiện giúp gắn kết và tạo động lực mạnh mẽ cho mỗi người LiveSpo trên con đường “thay đổi cuộc chơi” về bào tử lợi khuẩn trên thị trường dược phẩm thế giới.”